photodune-6670322-typewriter-m-480x480شرکت دیدبان صنعت شاهوار در سال 1389 با هدف ساخت و تولید دستگاه های صنعتی به ثبت رسید.
این شرکت با تمرکز روی ساخت و تولید دستگاه های صنعتی و کاربردی در رده متوسط و مینی با هدف کمک و رونق کسب و کار های کوچک و خانگی وارد بازار شد. 
دستگاه های کوچک و قابل حمل ولی صنعتی و کاربردی با قیمت های بسیار  پایین با هدف تجهیز کارگاه های کوچک و مشاغل خانگی . از این سو در سال 1394با ارایه طرح پرینترسه بعدی جواهر سازی دز زمینه مشاغل خانگی وارد پارک علمی فناوری استان سمنان شد. 
تحریم های زورگویانه فرصتی شد برای تولیدی نو . چون واردات بسیار سخت و قیمتها نجومی شد فرصتی بسیار خوب برای تولید شد و دلگرمی برای تولید کنندهگان . به علت مخارج بالای زندگی مشاغل خانگی بیشتر مورد توجه واقع شد .
این شرکت با جدیت در تلاش است که با نو اوری و ساخت دستگاه های کوچک یا متوسط به این کسب و کار ها رونق  دهد .
بیشتر دستگاه های این فروشگاه نمونه خارجی دارد که ما به جای اوردات , تلاش به ساخت ان کرده ایم تا هم شغل ایجاد کنیم و هم ان دستگاه را با قیمت معقول به دست مشتری برسانیم. 
اکثر قطعاتی که توجیه اقتصادی برای تولید ان بوده را تولید کرده ایم تا قیمت را کنترل کنیم. با این امید که ایرانی را به خرید و حمایت جنس با کیفیت  ایرانی عادت دهیم ...